top of page

Kājas, kājiņas.. Valgus un Varus deformācija apakšējās ekstremitātēs

Ceļa locītavā valgus un varus pozīcija tiek raksturota kā lenķiska sakarība starp femur un tibia, ko raksturo tibio-femoralālais lenķis. Zīdaiņa vecumā fizioloģiski ir genus varum, kas ap 1 gadu un 6 mēnešiem “iztaisnojās”. 2-3 gadu vecumā apakšējās ekstremitātes ir vairāk valgus pozīcijā, kas maksimālo valgus lenķi sasniedz ap 5-6 gadu vecumu. (Mohd-Karim, M Iet al. 2015). Pēc šī vecuma kāju forma pakāpeniski ir kļūst fizioloģiski neitrāla.

Tomēr tā ne vienmēr notiek. Apakšējo ekstremitāšu pozīcija ir cieši saistīta ar lumbosakrālo pāreju t.i., palielinoties sacrum horizontācijai jeb fleksijai (zināma arī kā nutācija), palielinās femur iekšējā rotācijā (Kapandjii, 2007) (1. attēls). Sakrum pārlieku fleksija var būt sekas funkcionālam muskuļu disbalansam, piem. hipertonus m. piriformis (Liebenson, 2006).

Tāpat kāju pozīcija ir atkarīga no kolodiafizārā lenķa (attiecība starp femur kakliņu un femur diafīzi frontālā plaknē), ko var iedalīt kā fizioloģisku < (A), coxa vara <125° (B) un coxa valgus > 145°(C) (2. attēls). Coxa varus deformācija sekundāri var kalpot par iemeslu genus valgus attīstībai. Coxa varus deformācija klīniski novērojama kā iekšēja kāju rotācija, “gāzelējoša” gaita, pozitīvs Trendelerburga tests, abduktoru vājums (Shapiro, 2001). Coxa vara korelē ar femur retroversiju (Parvizi et al. 2010).

Nākamā anatomiskā patoloģija, kas ietekmē kāju pozīciju ir- femur kakliņa un galviņas pozīcija transversālājā plaknē, ko var iedalīt kā fizioloģisku femur anteversiju t.i., femur kakliņs ir novietots ventrāli no frontālās plaknes ap 10-15°(A), palielinātu femur anteversiju (>35°) femur retroversija <5° (C) (3. attēls). Palielinātu femur kakliņa un gūžas galviņas anteversiju raksturo kompensatora iekšējā kājas rotācija gaitas laikā, limitēta ārējā rotācija; pacientam ir problēmas apsēsties “turku” sēdē (Kolář, 2009) (4. attēls) Femur palielināta anteversija korelē ar genus valgus pozīciju.

Secinājums: Anatomisko struktūru patoloģijas sekmē dažādu patoloģisku kāju stāvokļu attīstību.


1.attēls2.attēls
3.attēls


4.attēls


Avoti:


Kolář, P. Rehabilitace v klinické praxi. Galén 2009. ISBN 978 - 80 -7262-657-1.

Liebenson, C. Rehabilitation of the Spine: A Practitioner's Manual Second Edition, 2006.

Shapiro, F. Coxa Vara in Developmental and Acquired Abnormalities of the Femur. Pediatric Orthopedic Deformities, 2001. 376–461. doi:10.1016/b978-012638651-6/50006-x

Kapandji, A. I. Physiology of the joints: lower limb. 6. vyd., Edinburgh: Churchill Livingstone, 2007. 361 s. ISBN 978-0-443-10350-6.

Mohd-Karim, M I et al. “Clinical Measurement of the Tibio-femoral Angle in Malay Children.” Malaysian orthopaedic journal vol. 9,2 (2015): 9-12. doi:10.5704/MOJ.1507.005

Parvizi J. et al., Coxa Vara. High Yield Orthopaedics, 2010

댓글


bottom of page