Globālā trigerpunktu terapija: I daļa

Global trigger points therapy: part 1

5.02. – 06.02.2022

Jelgava, Latvia

Globālā trigerpunktu terapija: I daļa

Global trigger points therapy: part 1

19.03 – 20.03.2022

Jelgava, Latvia

Globālā trigerpunktu terapija: II daļa

Global trigger points therapy: part 2

26.03. – 27.03.2022

Jelgava, Latvia

Miofasciālo ķēžu novērtēšana un dinamika: Jogas elemetu izmantojums terapijā – I daļa

Evaluation and dynamics of myofascial chains: The use of yoga elements in therapy – Part I

22.04. – 24.04.2022

Jelgava, Latvia

Viscerālā terapija: novērtēsana un viscerālās terapijas tehnikas

Visceral therapy: evaluation and techniques of visceral therapy

30.04. – 1.05.2022

Jelgava, Latvia

Speciālkurss “Pēda/temperomandibulārā locītava – novērtēšana, diferenciāldiagnostika, terapija”

Special course “Foot / temperomandibular joint – evaluation, differential diagnosis, therapy”

18.06. – 19.06.2022

Jelgava, Latvia

Perifēro locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas 

Examination and therapy of peripheral joints: mobilization techniques

2022, Datums tiks paziņots

2022, Date will be announced

Jelgava, Latvia

Ievads Proprioceptīvā Neuromuskulārā facilitācija 

Introduction to Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

2022, Datums tiks paziņots

2022, Date will be announced

Jelgava, Latvia

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un mobilizāciju tehnikas muskuļu ķēžu kontekstā: I daļa

Spinal joints mobilizations in context of muscle chains: part 1

2022, Datums tiks paziņots

2022, Date will be announced

Jelgava, Latvia

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un mobilizāciju tehnikas muskuļu ķēžu kontekstā: II daļa

Spinal joints mobilizations in context of muscle chains: part 2

2022, Datums tiks paziņots

2022, Date will be announced

Jelgava, Latvia

Dynamic Neuromuscular Stabilization – part A

4. – 6.11.2022

Jelgava, Latvia