Ievads Proprioceptīvā Neuromuskulārā facilitācija 

20.08. – 22.08.2021

Rīga, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas: I daļa

13.11. – 14.11.2021

Jelgava, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas: II daļa

4.12. – 5.12.2021

Jelgava, Latvija

Globālā trigerpunktu terapija: I daļa

5.02. – 06.02.2022

Rīga, Latvija

Globālā trigerpunktu terapija: II daļa

26.03.-27.03.2022

Rīga, Latvija

Miofasciālo ķēžu novērtēšana un dinamika: Jogas elemetu izmantojums terapijā – I daļa.

22.04. – 24.04.2022

Rīga, Latvija

Viscerālā terapija: novērtēsana un viscerālās terapijas tehnikas

30.04.-1.05.2022

Rīga, Latvija

Speciālkurss “Pēda/temperomandibulārā locītava – novērtēšana, diferenciāldiagnostika, terapija”

18.06.-19.06.2022

Rīga, Latvija

Perifēro locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas 

Gaidāmi 2022. gadā

Rīga, Latvija