top of page

Vai proti “nolasīt”, kas ir redzams šajā RTG attēlā?
Autore: Anna Kasalová


Tajā redzama Leg-Kalve- Pertesa (Legg-Calve-Perthes) gūžas locītavas slimība, ko izraisa asins piegādes traucējumi augšstilba kaula proksimālajā epifīzē. Caput femuris proksimālājā daļā rodas avaskulāra nekroze. Rezultātā rodas caput femoris deformācija kombinācijā ar izmainītu locītavu virsmu kongruenci (redzams 1.att.).

Pertesa slimība ir vairāk raksturīga zēniem (ratio 4:1) vecumā no 2 līdz 12 gadiem.

Klasifikācijai pēc RTG atradnes izmanto: 1. Catterall klasifikāciju vai 2. Herring klasifikāciju.Diagnostika

Subjektīvā atradne: sāpes gūžas locītavā, cirksnī un trochanter major apvidū. Sāpes var izstarot uz ceļa locītavu. Rīta pusē sāpes ir minimālas, sāpju intensitāte palielinās dienas laikā, noslogojot gūžas locītavu. Miera stāvoklī sāpes samazinās.


Objektīvā atradne: klibošana, pacients atslogo skarto gūžas locītavu, gaitas laikā novērojams balsta fāzes (stance phase) saīsinājums, gūžas locītavas nestabilitāte. Klīniskā atradā iekļauj ierobežots kustību apjoms abdukcijas un iekšējas rotācijas virzienā. Novērtēšanā var izmantot Log Roll testu.

RTG atradne - nekroze, fragmentācija, caput femoris deformācija.

Fizioterapija

Terapijas mērķis ir sasniegt centrētu caput femoris pozīciju attiecībā pret acetabulum, kas nozīmē - maksimālu kontaktu starp artikulējošām locītavu virsmām. Ja caput femoris ir pietiekoši „nosegts“ acetabulum, respektīvi, ir centrētā pozīcijā (nosaka pēc Wiberg angle), tad caput femoris nekrotiskā daļa netiek pārslogota, līdz ar to tiek kavēta caput femoris deformācija.


Konservatīvā ārstēšana

Tiek izmantotas abdukcijas ortozes, lai noturētu gūžas locītavas abdukcijā un iekšējā rotācijā. Visbiežāk tiek izmantota Atlanta ortoze.

Fizioterapijas tehnikas

Mīksto audu tehnikas, trakcija kombinācijā ar gūžas locītavas aproksimāciju, hipertonisko muskuļu relaksācija un gūžas locītavas stabilizējošo muskuļu facilitācija un stiprināšana ar sekojušo aktivizāciju pareizā kustību paternā.

2.att. Aproksimācija abdukcijas un iekšējās rotācijas virzienā.


Terapijā var izmantot:

· Aktīvus vingrojumus attīstības pozīcijās (development kinesiology, DNS koncepts);

· Proprioceptīvā neiromuskulārā facilitācija (PNF);

· Vingrojumus atvērtās un slēgtās kinemātiskās ķēdes atkarībā no slimības stadijas un terapijas mērķa;

· Sensomotorikas vingrojumi;

· Citas FT metodikas


3.att. Aproksimācija pilnā kustību apjomā.
Izmantotā literatūra

Kolář P. et al. 2014. Clinical Rehabilitation. Prague Rehabilitation School.

Comments


bottom of page