top of page

Infraspinatus – „mazs cinītis gāž lielu vezumu!“

Updated: Aug 21, 2022

Šodien aplūkosim vienu no svarīgākajiem plecu joslas muskuļiem. Domājot par plecu joslas stabilitāti, diemžēl šis muskulis bieži vien tiek arī aizmirsts, Kurš tas ir? Musculus Infraspinatus! Vai Jums neliekas, ka tas ļoti interesants muskulis? Spēcīgākais ārējais plecu rotators, kā arī savu nozīmīgu artavu dod pie plecu locītavas fleksijas un abdukcijas kustībām.


No anatomijas skatupunkta, m. infraspinatus ir mazs muskulis (skat. 1.att.). m. infraspinatus antagonisti ir lielākie plecu joslas muskuļi t.i. m.pectoralis major, m.latissimus dorsi,m. subscapularis. Visi nosauktie muskuļi ir filoģenētiski vecāki par m.infraspinatus, tādēļ pieder pie toniskiem muskuļiem. Kopā šie muskuļi rada milzīgu spēku iekšējai rotācijai. Un tieši pret šiem spēcīgajiem iekšējiem rotatoriem jāstrādā salīdzinoši mazajam m.infraspinatus.

m.Infraspinatus ir fāziskais muskulis, tātad no dabas slinks un ienīst garas, hroniskas kontrakcijas. Šī iemesla dēļ bieži m. infraspinatus veidojas trigerpunkti. Tipisks TrP izstaro sāpes uz pleca iekšējo un lateriālo daļu, uz elkoni, līdz pat 1.-3. pirkstam (skat.2.attēlu).

Tāpat m.infraspinatus ir saistīts ar blokādēm C/Th, Th, Th/L, kontralateriālajā apakšējā ekstremitātē.

Mazs muskulis, bet ar daudziem pienākumiem!
Avots:

DONNELLY, Joseph M. a David G. SIMONS. Travell, Simons & Simons' myofascial pain and dysfunction: the trigger point manual. Third edition. Philadelphia: Wolters Kluwer Health, [2019]. ISBN 9780781755603.

Studiju materiāli. 2.medicīnas fakultāte, Kārļa Universitāte Prāgā.

Comments


bottom of page