top of page

Kas ir mūsu kursu pamatā?

Updated: Nov 9, 2022

Autors: Mgr. Anna Kasalova - sertificēta fizioterapeite


Fizioterapija 1918.gadā. (Glezna: Physical therapy at Bath War Hospital. Watercolour by E. Horton,1918)


Apskatot šo 1918. gadā tapušo mākslas darbu, ir interesanti redzēt, ka fizioterapija pēc būtības nav daudz mainījusies. Tās pamatprincips paliek nemainīgs - saglabāt, atjaunot un/vai uzlabot pacienta esošo fizisko stāvokli.


Mācoties un strādājot esmu fizioterapijas jomā pavadījusi jau vairākus gadus. Savu maģistra grādu ieguvu Fiziskās un sporta izglītības fakultātē Čārlza Universitātē Prāgā, un aizvadīju arī vairākas prakses lielākajās Prāgas slimnīcās un klīnikās (Motol hospital in Prague, The Military University Hospital Prague, klīnika “Monada”, Hospital of Kladno, Rehabilitācijas centrs “Dobřichovice”). Prakses deva iespēju būt blakus pieredzējušiem fizioterapeitiem, dzirdēt un redzēt, kā katrs no viņiem strādā - sākot no pacienta novērtēšanas līdz konkrētām fizioterapijas tehnikām. Čehu fizioterapeitu praksi raksturoja kopīga iezīme, ko ievēroju savā darbā, un tā bija integrēts skatījums uz pacientu. Šis integrētais skatījums savstarpēji savienoja zināšanas no dažādiem medicīnas lauciņiem - funkcionālās anatomijas, fizioloģijas, iekšķīgās medicīnas, neiroloģijas, un ortopēdijas. Čehijā rehabilitācijai un fizioterapijai ir ilgas un spēcīgas tradīcijas, kas sakņojas izcilu personību pienesumā savā nozarē. Profesori Vaclavs Vojta, Karels Levits, Vladimirs Janda un Františeks Vele ir rehabilitācijas un manuālās medicīnas pamatlicēji ne tikai Čehijā, bet ietekmējuši 20. gadsimta rehabilitācijas kustību visā pasaulē [1]. Šo čehu autoru sākto darbu turpināja arī citu zemju autori (Travell, simons & Simons', dr. Herman Kabat, dr. Alois Brügger, C.A., Richardson, Paul W Hodges, Carla Stecco u.c.), veidojot funkcionālu skatījumu uz fizioterapiju un rehabilitāciju. Visi šie autori ir padziļinājuši manu izpratni par pacienta funcionālā stāvokļa izvērtēšanu un par iespējamām terapijas stratēģijām.

Uzņēmuma RehaThink organizētās pēcdiploma tālākizglītības apmācības balstās uz augstāk aprakstīto fizioterapijas zinātnes virzienu, apvienojot fizioterapeitiem nepieciešamās zināšanas no dažādiem medicīnas lauciņiem - funkcionālās anatomijas, kinezioloģijas, biomehānikas, fizioloģijas, iekšķīgās medicīnas, kā arī neiroloģijas.

Šis rehabilitācijas virziens ir sekmējis funkcionālu skatījumu uz pacientu. Piemēram, Karels Levits pēc profesijas bija neirologs, bet spēja saskatīt funkcionālas likumsakarības starp motoro sistēmu un CNS, kā arī lika pamatus manuālai terapijai. Prof. K. Levits savā plaši zināmajā grāmata "Manipulative Therapy: Musculoskeletal Medicine" aprakstīja muskuloskeletālā sistēmas dažādus patoloģiskus stāvokļus, locītavu blokādes, muskuļu savstarpējās sinerģiskās attiecībās (muscle chaining), pacienta funkcionālo novērtēšanu. Savukārt neirologs Prof. Vaclavs Vojta sistemātiski un detalizēti aprakstīja motorās sistēmas attīstību pirmajā bērna dzīves gadā, un izveidoja 7 testu bateriju, kurā novērtēja ķermeņa spontānas reakcijas [2]. Prof. Vojta balstoties uz klīniskiem novērojumiem, aprakstīja specifiskas ķermeņa pozīcijas un reflekso stimulāciju, ar kuras palīdzību inhibēt vai stimulēt muskuļu tonusu, izsaukt noteiktas ķermeņa reakcijas, kas ir "ierakstītas" CNS [3]. Prof. Vojtas izveidotā terapija tiek plaši izmantota pacientiem ar CNS patoloģijām (bērnu cerebrālā trieka, spinālie pacienti u.c.), un tās efektivitāte ir pierādīta pētījumus [4, 5, 6, 7,8, 9, 10]. Neirologs Vladimirs Janda savā ilgstošajā praksē novēroja, ka pacientiem ar hroniskām sāpēm ir noteikti muskuļu disbalansi. Detalizēti muskuļu novērtēšanu, to disbalansu un terapijas iespējas profesors aprakstīja grāmatā "Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach". Prof. Janda arī izveidoja metodi "Sensomotorā stimulācija".

Minētie profesori un to profesionālais veikums ilustrē Čehu Rehabilitācijas skolas bagātīgo pienesumu rehabilitācijas pasaulē, sākot no pacienta novērtēšanas līdz dažādām terapijas tehnikām!


RehaThink mērķis ir veidot kvalitatīvas un profesionālas pēcdiploma apmācības, kas balstītas uz integrētu un pierādījumiem balstītu pieeju!

Izmantotā literatūra:

Atsauces [1 - 10] uz literatūras avotiem atrodamas tekstā .

2. Vojta V. Early diagnosis and therapy of cerebral motor disorders in childhood. A. Postural reflexes in developmental kinesiology. I. Normal developmental stages. Z Orthop Ihre Grenzgeb1972;110(4):450–7.


bottom of page