top of page

Kas ir mūsu kursu pamatā?

Updated: Jan 11

Autors: Mgr. Anna Kasalova - sertificēta fizioterapeite


Fizioterapija 1918.gadā. (Glezna: Physical therapy at Bath War Hospital. Watercolour by E. Horton,1918)


Apskatot šo 1918. gadā tapušo mākslas darbu, ir interesanti redzēt, ka fizioterapija pēc būtības nav daudz mainījusies. Tās pamatprincips paliek nemainīgs - saglabāt, atjaunot un/vai uzlabot pacienta esošo fizisko stāvokli.


Mācoties un strādājot fizioterapijas jomā esmu pavadījusi vairākus gadus. Savu maģistra grādu ieguvu Fiziskās un sporta izglītības fakultātē Čārlza Universitātē Prāgā. Čehijā aizvadīju vairākas prakses Prāgas slimnīcās un klīnikās (Motol hospital in Prague, The Military University Hospital Prague, klīnika “Monada”, Hospital of Kladno, Rehabilitācijas centrs “Dobřichovice”). Prakse deva iespēju būt blakus pieredzējušiem fizioterapeitiem, dzirdēt un redzēt, kā katrs no viņiem strādā - sākot no pacienta novērtēšanas līdz konkrētām fizioterapijas tehnikām. Čehu fizioterapiju raksturo kopīga iezīme, ko cenšos ievērot arī savā darbā. Tas ir kompleksa un integrēta pieeja pacienta novērtēšanā un terapijā. Šis holistiskais skatījums savstarpēji savieno zināšanas no dažādām medicīnas disciplīnām- funkcionālās anatomijas, fizioloģijas, iekšķīgās medicīnas, neiroloģijas, un ortopēdijas. Čehijā rehabilitācijai un fizioterapijai ir ilgas un spēcīgas tradīcijas, kas sakņojas izcilu personību pienesumā. Profesori Vaclavs Vojta, Karels Levits, Vladimirs Janda un Františeks Vele ir rehabilitācijas un manuālās medicīnas pamatlicēji ne tikai Čehijā, bet ir ietekmējuši 20. gadsimta rehabilitācijas kustību visā pasaulē [1]. Šo čehu autoru sākto darbu turpināja arī citu zemju autori (Travell, simons & Simons', dr. Herman Kabat, dr. Alois Brügger, C.A., Richardson, Paul W Hodges, Carla Stecco u.c.), veidojot funkcionālu skatījumu uz fizioterapiju un rehabilitāciju. Iepriekšminēti ārsti, fizioterapeiti un pētnieki ir padziļinājuši manu izpratni par pacienta funcionālā stāvokļa izvērtēšanu un par iespējamām terapijas stratēģijām.

Minēšu tikai dažu čehu autoru pienesumu rehabilitācijā. Manuālas terapijas pionieris prof. Karels Levits, pēc profesijas neirologs, spēja saskatīt funkcionālas likumsakarības starp motoro sistēmu un CNS. Prof. K. Levits savā plaši zināmajā grāmata "Manipulative Therapy: Musculoskeletal Medicine" aprakstīja muskuloskeletālā sistēmas dažādus patoloģiskus stāvokļus, locītavu blokādes, muskuļu savstarpējās sinerģiskās attiecībās (muscle chaining), pacienta funkcionālo novērtēšanu. Savukārt neirologs Prof. Vaclavs Vojta sistemātiski un detalizēti aprakstīja psihomotorās sistēmas attīstību pirmajā bērna dzīves gadā, un izveidoja 7 testu bateriju, kurā novērtēja ķermeņa spontānas reakcijas [2]. Prof. Vojta, balstoties uz klīniskiem novērojumiem, aprakstīja specifiskas ķermeņa pozīcijas un reflekso lokomociju. Ar refleksās lokomocijas palīdzību var inhibēt vai stimulēt muskuļu tonusu, izsaukt noteiktas ķermeņa reakcijas, kas ir "ierakstītas" CNS [3]. Prof. Vojtas refleksas lokomocijas terapija tiek plaši izmantota pacientiem ar CNS patoloģijām (bērnu cerebrālā trieka, spinālie pacienti u.c.), un tās efektivitāte ir pierādīta pētījumus [4, 5, 6, 7,8, 9, 10]. Neirologs Vladimirs Janda savā ilgstošajā praksē novēroja, ka pacientiem ar hroniskām sāpēm ir noteikti muskuļu disbalansi. Detalizētu muskuļu novērtēšanu, to disbalansu un terapijas iespējas profesors aprakstīja grāmatā "Assessment and Treatment of Muscle Imbalance: The Janda Approach". Prof. Janda arī izveidoja metodi "Sensomotorā stimulācija".

Minētie profesori un to profesionālais veikums ilustrē Čehu Rehabilitācijas skolas bagātīgo pienesumu rehabilitācijas pasaulē, sākot no pacienta novērtēšanas līdz dažādām terapijas tehnikām!


„RehaThink” ir radies, iedvesmojoties no manām studijām Kārļa Universitātē, Prāgā, kā arī no prakses dažādās klīnikās un slimnīcās. Organizējot "RehaThink" apmācības, vienmēr cenšamies ievērot principu - kvalitatīva pēcdiploma izglītība, kura respektē kompleksu un integrētu pieeju fizioterapijā

Izmantotā literatūra:

Atsauces [1 - 10] uz literatūras avotiem atrodamas tekstā .

2. Vojta V. Early diagnosis and therapy of cerebral motor disorders in childhood. A. Postural reflexes in developmental kinesiology. I. Normal developmental stages. Z Orthop Ihre Grenzgeb1972;110(4):450–7.


Comments


bottom of page