Ievads Propioceptīvā neuromuskulārā fascilitācija (PNF)

Kursu apraksts:

“Ievads Proprioceptīvā Neiromuskulārā fascilitācija” (PNF) ir  kurss fizioterapeitiem, kas strādā ar neuroloģiskiem un ortopēdiskiem pacientiem, kā arī cita tipa pacientiem.  PNF ir viens no zināmākajiem un atzītākajiem ārstēšanas konceptiem, kura pamatā ir neirofizioloģija, motora attīstība, motora mācīšanās un motora kontroles principi. Koncepta pamatā ir specifiskas trīsdimensiju kustības, kas imitē dabiskās kustības un izturēšanos, un sekmīgi aktivizē pacienta motorās rezerves. Katra PNF kustība ir vērsta uz funkcionālu mērķi, kā arī uzmanība ir vērsta ārējiem faktoriem (propiorecepcija, redze, dzirde, verbālas instrukcijas u.c.), kas nepieciešami kustības pabeigšanai. Šāda pieeja nodrošina efektīvu pacienta atveseļošanos un ļauj pacientam sasniegt pēc iespējas augstāku funkcionālā līmeņa līmeni.

*Šis nav PNF 1 līmeņa kurss (37h), bet ir paredzēts kā ievads PNF metodei (workshop), kurā tiks aplūkots PNF filozofija un pamatprincipi, kā arī tiks nodrošinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas ar klīnisko gadījumu piemēriem, lai izprastu, kā veiksmīgi integrēt PNF pamata principus terapijā.

Datums: 6.11.-8.11.2020
Kursu norises vieta Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, B korpuss, 248.telpa
Cena: 410 Euro (iekļauti materiāli, uzkodas, tēja, kafija)

TIP: 23 (saskaņots ar LĀPPOS)

Kursu valoda:  (vajadzības gadījumā tulkojums latviešu valodā)

KURSU PROGRAMMA (23 kontaktstundas)

1.DENA / DAY 1   09:00-18:00

Ievads / Intruduction

PNF filozofija / PNF philosophy

PNF pamata principi / PNF basic principles

Motorā kontrole / Motor control

Motorā mācīšanās / Motor learning

Rumpja nozīmība / Trunk importance

Lāpstiņas paterni / Scapula patterns

Grupu darbs- klīniskie gadījumi / Group work – clinical cases

 

2.DIENA / DAY 2   09:00-18:00

Iegurņa paterni / Pelvic patterns

Lāpstiņas un iegurņa paternu kombinācijas / Scapula and pelvis patterns combinations

Rolling tehnikas / Rolling

MAT programma – pārvietošanās paterni/ MAT program- chosen

ICF Kā novērtēt pacientu un veidot terapijas plānu? / ICF How to assess a patient and build a treatment plan

Gaitas analīze / Gait analysis

Gaitas treniņs un sagatavošanās gaitai sēdus pozīcijā / Preparation for gait in sitting

Grupu darbs- klīniskie gadījumi / Group work – clinical cases

 

3.DIENA / DAY 3   09:00-14:00

Augšējo ekstremitāšu paterni / Chosen arm patterns

Apakšējo ekstremitāšu paterni / Chosen leg patterns

Tehnikas / Chosen techniques (coi, rhythm init, stab rev)

PNF tehnikas spasticitātes terapijā / PNF in spasticity /

Grupu darbs- klīniskie gadījumi / Groupwork – clinical cases

Pasniedzēji

Tomasz Mraz (Polija)
I PNFA certified assisstant

Reģistrācija

Informācija par dalībnieku


Kontaktinformācija


Juridiskām personām   Es piekrītu noteikumiem (lasīt vairāk)