Globālā trigerpunktu terapija: II daļa

Kurss” Globālā trigerpunktu terapija” ir ļoti informatīvs un praktisks kurss, kurā galvenā uzmanība ir vērta uz trigerpunktiem un ar tiem saistītām funcionālam izmaiņām kustību-balsta aparātā. Trigerpunkti nav tikai lokālas izmaiņas muskuļaudos, bet ietekmē arī tālāk esošas muskuloskeletālās sistēmas struktūras, piemēram, izstarojot sāpes vai izraisot locītavu blokādi. Tāpat trigerpunkti var kalpot par iemeslu sāpēm, nepareizai muskuļu koordinācijai un locītavu biomehānikai, traumatizācijai u.c. Šajos kursos tiks apskatīti šādi temati: trigerpunktu muskuļu “ķēžu” reakcijas un to veidošanās mehānims; trigerpunktu izstarotās sāpes un ar tiem saistītās locītavu blokādes; raksturīgas pacienta sāpes; trigerpuntu izraisītās funkcionālās izmaiņas.

Kurss ir ļoti noderīgs un ir orientēts uz praktiskām tehnikām, kas iekļauj trigerpunktu atslābināšanas tehnikas (balstoties uz muskuļu-fasciju “ķēdēm”), pielietojot globālās reciprokālās inhibicijas principus, PIR pēc K. Lewit, AEK (agoniska ekcentriska kontrakcija) tehnikas pēc Brugger koncepta.

Datums: 26.03. – 27.03. 2022

Kursu norises vieta: “RehaThink centrs”, Barona Biznesa centrs, Krišjāņa Barona iela 40, Jelgava, LV-3001.

TIP: 16 ( saskaņots ar LĀPPOS)

Cena: 380 EUR (iekļauti izdales materiāli, uzkodas, kafija, tēja)

Valoda: angļu valoda( vajadzības gadījumā tulkojums latviešu valodā).

Kursu programma

1.diena

9.00 -17.00

 9.00 -12.00 Theory and practical part

The program for the Course will focus on the following themes:

 • Examination of the patient by inspection – first impression, muscle imbalance and segmental instability.
 • Link between trigger points and viscera – pathophysiology mechanism of viscero-somatic patterns and  somato- visceral patterns.  Visceral symptomatology and presentation.
 • Upper crossed syndrome, Lower crossed syndrome, Open scissors syndrome
 •  Tonic and phasic muscle system, muscles with tendency to weaken or shorten.
 • Evaluation of trigger points chaining in the context of muscle chains –  model of agonists, synergistic and antagonists muscles.
 • Satellite trigger points.

Practical part 13.00- 18.00

Practical part is focus on techniques which inhibits trigger points of specific muscles. Those techniques are using the principles of global Reciprocal inhibition, The post-isometric relaxation (PIR) according to prof. K. Lewit, AEK (agonic eccentric contraction) techniques according to the Brugger concept.

Practical part includes as well techniques:

 • for general body relaxation – physiotherapeutic techniques (traction and developmental positions for lowering alfa-motoneuron and trigger point activity);
 • soft tissue techniques (derma, epiderma, fascia).

Specific muscles:

 • Trapezius
 • Levator scapulae
 • Subscapularis
 • Soleus

2.diena

Practical part 9.00 -17.00

Specific muscles:

 • Multifidus
 • Iliocostalis
 • Semispinalis
 • Diaphragm
 • Obturatorius internus and externus
 • Piriformis
 • Eye muscles
 • Tensor fasciae latae
 • Masseter
 • Adductor magnus and longus
 • Techniques for general body relaxation – physio techniques, not psychological
 • Discussion

Minor changes in program available.

Pasniedzēji

publicdoc-28695641-1699974313423443-595018961-o_-1_-1_43733

Vada manuālas terapijas, viscerālās terapijas kursus Čehijā un Slovākijā. Daniels izmanto manuālās terapijas pamatlicēja Karla Levita (prof.Karel Lewit)tehnikas, kas iekļauj aksimālo un perifēro locītavu tehnikas, kā arī L. Mojžišovas (Ludmila Mojžíšová) manuālas tehnikas

Daniel Sobotka

Fizioterapeits, pasniedzējs
ttt

Pasniedzējs manuālās terapijas kursos (aksiālās un perifērās locītavas), trigerpunktu terapijas kursos. Absolvējis 5 gadu fizioterapijas studijas 2. medicīnas fakultātes Kārļa Universitātē Prāgā. Strādā klīnikā un privātpraksē, strādā ar profesionāliem atlētiem.

Lukaš Kasala

Fizioterapeits, asistents

Reģistrācija

Informācija par dalībnieku


Kontaktinformācija


Juridiskām personām   Es piekrītu noteikumiem (lasīt vairāk)
   Es piekrītu noteikumiem (lasīt vairāk)