Grāmatu sastāda divas sadaļas – pirmā sadaļa apraksta vispārējo rehabilitāciju, bet otrā ir veltīta specializētām rehabilitācijas iespējām konkrētās medicīnas disciplīnās kā neuroloģija, ortopēdija un traumatoloģija, iekšķīgā medicīna, pediatrija, ginekoloģija un dzemdniecība, kā arī onkoloģija.

Vispārējās rehabilitācijas sadaļā ir iekļauta diagnostika un terapeitiskās pieejas. Diagnostikas sadaļā ir ietverta neiroloģisko pacienta izmeklēšana un neuroloģiskā simptomātika, muskuļu un skeletālās sistēmas novērtēšana, motorās un sensorās sistēmas novērtēšana, locītavu kinezioloģiskā izvērtēšana, viscerosomātiskās un somatoviscerālās saistības, radioloģiskā un cita veida diagnostika. Atsevišķa nodaļa ir veltīta bērna neuromuskulārajai attīstībai un tās novērtēšanai. Savukārt terapeitiskās pieejas ietver dažādus fizioterapijas konceptus, fizikālo terapiju, balneoloģiju, ergoterapiju.

Specializēto sadaļu sastāda informācija par rehabilitāciju un fizioterapijas metodēm neuroloģijā (neiromuskulāru, muskuļu, perifēro u.c.  neuroloģisko slimību gadījumā); ortopēdijā un traumatoloģijā; iekšķīgo slimību (kardioloģijā, elpošanas sistēmu, reimatiskās saslimšanas) gadījumā; onkoloģijā; ginekoloģijā un dzemdniecībā, kā arī citas nodaļas.

Grāmatas unikālais pienesums ir terapeitisko pieeju apraksts un pielietojums dažādu saslimšanu gadījumā.

Autors: Prof. Paed Dr. Pavel Kolář

Izdevējs: Prague Rehabilitation School

 Gads: 2012

Iesējuma veids: cietie vāki

Lappušu skaits: 770

Valoda: angļu

Clinical Rehabilitation Textbook Review