Kursi

Globālā trigerpunktu terapija

26.09. – 27.09. 2020

Rīga, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas

10.10. – 11.10. 2020

Rīga, Latvija

Atsauksmes