Kursi

Ievads Proprioceptīvā Neuromuskulārā facilitācija (PNF)

20.08. – 22.08. 2021

Rīga, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas: I daļa

13.-14.11.2021

Jelgava, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas: II daļa

4.-5.12.2021

Jelgava, Latvija

Atsauksmes