Kursi

Globālā trigerpunktu terapija

12.06. – 13.06. 2021

Rīga, Latvija

Perifēro locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas 

18.06. – 20.06. 2021

Rīga, Latvija

Ievads Proprioceptīvā Neuromuskulārā facilitācija (PNF)

20.08. – 22.08. 2021

Rīga, Latvija

Atsauksmes