Kursi

Miofasciālo ķēžu novērtēšana un dinamika: Jogas elemetu izmantojums terapijā – I daļa

16.07. – 18.07.2021

Rīga, Latvija

Ievads Proprioceptīvā Neuromuskulārā facilitācija (PNF)

20.08. – 22.08. 2021

Rīga, Latvija

Mugurkaula locītavu izmeklēšana un terapija: mobilizāciju tehnikas: I daļa

Datums tiks prezicēts

Rīga, Latvija

Atsauksmes